My Account
Home 2018-07-07T16:23:56+00:00
Loading...

HOSTED BY

CO-HOSTED BY

ยินดีต้อนรับสู่ การประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเชียนปี 2561

“ACID 2018 : ความยั่งยืนของอุตสาหกรรมกาแฟในภูมิภาคอาเชียน”

Loading...

การประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียนครั้งที่ 1 (ACID 2018) เป็นการประชุมนานาชาติที่มุ่งเน้นที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อนกาแฟในภูมิภาคอาเชียนให้บรรลุเป้าหมายของการเป็นผู้ผลิตและผู้ค้ากาแฟคุณภาพสูงชั้นแนวหน้าในเวทีโลก ในการประชุมนี้จะเป็นการให้ความรู้อันทันสมัย และ สร้างความเข้าใจในการพัฒนาเพื่อสร้างโอกาสในการทำธุรกิจกาแฟภายใต้บริบทของความยั่งยืนในอาเชียนแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมกาแฟทุกภาคส่วน

ในงานแสดงมีกิจกรรมหลากหลายที่น่าสนใจดังนี้:

  • การพบปะของเหล่าผู้มีชื่อเสียงและเชี่ยวชาญทางด้านกาแฟ

  • การประชุมทางวิชาการ

  • งานแสดงสินค้า

  • การแข่งขันการชงกาแฟระดับอาเชียน

  • เที่ยวชมไร่กาแฟ

การประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียนครั้งที่ 1 (ACID 2018) จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เชียงใหม่ ประเทศไทย

เกี่ยวกับ ACID

News & Event

Latest News

วันที่ 10/06/2018 : ฟังคลิปเสียงสัมภาษณ์รายการเกษตรกรรายสัปดาห์ (นาทีที่ 39) ในมุมมองเรื่อง “พืชกาแฟ….1 ในอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนของอาเซียน” จาก รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายอุทัย นพคุณวงศ์ (สนับสนุนรายการโดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)


วันที่ 25/04/2018 : ภาครัฐ-เอกชน จับมือพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟไทย พร้อมเปิดโครงการประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1 สร้างความร่วมมือเป็นแหล่งผลิตกาแฟชั้นนำของโลก


วันที่ 25/04/2018 : ภาครัฐ-เอกชน จับมือพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟไทย พร้อมเปิดโครงการประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1 สร้างความร่วมมือเป็นแหล่งผลิตกาแฟชั้นนำของโลก


วันที่ 22/04/2018 : ภาครัฐจับมือเอกชน ร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟไทยต้นน้ำ-ปลายน้ำ


วันที่ 21/04/2018 : ภาครัฐจับมือเอกชนร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟไทยต้นน้ำ-ปลายน้ำ


Read More

Official Hotels

Official Hotels

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เชียงใหม่

สถานที่จัดงานประชุม

DISCOVER MORE

Conference Venue

CHIANG MAI INTERNATIONAL EXHIBITION AND CONVENTION CENTRE

GO TO