My Account
14 05, 2018

ประมวลภาพงานแถลงข่าวการจัดงาน “การประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียนครั้งที่ 1” เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

By | 2018-05-14T11:10:03+00:00 May 14th, 2018|Uncategorized|

ประมวลภาพงานแถลงข่าวการจัดงาน "การประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียนครั้งที่ 1" เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

14 05, 2018

ภาครัฐจับมือเอกชนร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟไทย สร้างโรดแมปแหล่งผลิตกาแฟสำคัญของโลก

By | 2018-05-14T11:08:51+00:00 May 14th, 2018|Uncategorized|

ภาครัฐจับมือเอกชนร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟไทย สร้างโรดแมปแหล่งผลิตกาแฟสำคัญของโลก อนาคตกาแฟไทยสดใส ภาครัฐและเอกชนร่วมมือพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟไทยทั้งด้านคุณภาพและปริมาณตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ พร้อมผลักดันขึ้นเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ หลังการเติบโตของตลาดกาแฟไทยแตะ 30,000 ล้านบาท ล่าสุดเปิดร่างยุทธศาสตร์กาแฟจัดโครงการประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1 สร้างความร่วมมือและโรดแมปสร้างอาเซียนเป็นแหล่งผลิตกาแฟสำคัญของโลก ดร. วราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงยุทธศาสตร์กาแฟในช่วงระยะ 5 ปี ช่วงปี 2559-2563 ว่า ทางกระทรวงฯ มีเป้าหมายต้องการให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้นำในด้านการผลิตและการค้ากาแฟคุณภาพของภูมิภาคอาเซียน โดยจะมีการผลักดันให้กาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ของไทยที่สร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรและผู้ดำเนินธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมกาแฟของไทย เนื่องจากแนวโน้มราคาผลผลิตเมล็ดกาแฟคุณภาพในตลาดโลกมีแนวโน้มที่สูงขึ้น รวมถึงการเติบโตของอุตสาหกรรมกาแฟไทยที่มีมูลค่าสูงแตะ 30,000 ล้านบาท ขณะที่ผลผลิตเมล็ดกาแฟของไทยยังไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศ สาเหตุจากพื้นที่เพาะปลูกที่ลดลงเหลือ 259,867 ไร่ ทำให้ผลผลิตกาแฟลดลงไปด้วยโดยเหลือเพียง 23,273 [...]

14 05, 2018

มองโลกมองเรา 28 SD: พัฒนาคุณภาพกาแฟไทยสู่ระดับโลก

By | 2018-05-14T11:04:05+00:00 May 14th, 2018|Uncategorized|

รับชมคลิปรายการเต็มที่นี่ http://news.ch3thailand.com/rerun/100/126226 สกู๊ปข่าวจากรายการมองโลกมองเรา - ช่อง 28 SD ออกอากาศวันที่ 24 เมษายน 2561