My Account

Thailand Excellent Coffee 2018

|Thailand Excellent Coffee 2018
Thailand Excellent Coffee 2018 2018-06-04T11:33:17+00:00

Thailand Excellent Coffee 2018

เชิญชวนเกษตรกรทั่วไทยร่วมส่งเมล็ดกาแฟพันธุ์อาราบิก้า เข้าประกวดโครงการสุดยอดเมล็ดกาแฟไทย (Thailand Excellent Coffee 2018) เพื่อเฟ้นหาเมล็ดกาแฟยอดเยี่ยมแห่งฤดูกาล 60/61 ทั้งนี้ 10 อันดับสุดยอดเมล็ดกาแฟไทยจะได้รับถ้วย/โล่รางวัล ใบประกาศและเงินรางวัล มูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท อีกทั้งได้เข้าร่วมการประมูล ณ จังหวัดเชียงใหม่  1 ใน 5 ฮับเมืองกาแฟของไทยอีกด้วย เกษตรกรที่สนใจสามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 10 มิถุนายน 2561 เท่านั้น

ดาวน์โหลด เอกสารรายละเอียดการสมัครได้ที่นี่

  1. รายละเอียดการประกวดสุดยอดเมล็ดกาแฟไทย (Thailand Excellent Coffee 2018)
  2. ตารางกำหนดการการประกวดสุดยอดเมล็ดกาแฟไทย
  3. ใบสมัครการเข้าร่วมประกวด
  4. เอกสารรับทราบและยินยอมตามข้อกำหนด TEC 2018 

ข้อมูลผู้ติดต่อ
E-mail: contact@aseancoffeeconference.com
Line: @acid2018
ผู้ประสานงานโครงการ

  1. จันทร์ประภา กาศโอสถ (ผู้จัดงาน) เบอร์โทร 02-229-3336
  2. ธิดารัตน์ ไชยบุบผา (ผู้จัดงาน)      เบอร์โทร 02-229-3338
  3. ปิยนุช นาคะ          (เลขานุการ)   เบอร์โทร 081-907-6821